קדימה בואו נבחר כל הפרטים נכונים סיום בוא נצא לדרך! המשך
רגע לפני, חשוב שנכיר יותר
בשביל שנוכל להציג לך את קרנות הפנסיה המתאימות
.לך, נגדיר את רמת הסיכון המועדפת עליך
פרטים אישיים
.אם טעינו, אפשר לתקן
!הנושא הבא לא כך כך נעים, אבל חשוב
.עצה שלנו: אם אין לך ילדים, פשוט לחץ המשך
כמה חתימות וסיימנו
.ממש עוד רגע וסיימנו
!נטפל בבקשה מיד לאחר אישורך
תמר - בירור צרכים תמר - הצעות לשיפור תמר - עדכון פרטים אישיים תמר -סיכום פגישה תמר - חתימה על טפסים תמר - סיום תהליך תמר -ברכות תמר -ויתור ביטוח
//NOT IN USE
תמר - הצעות לשיפור תמר - סיכום תכניות לשיפור תמר - עדכון פרטים אישיים תמר - בירור צרכים תמר - הצהרת בריאות תמר - פרטי תשלום תמר - חתימה על טפסים תמר - סיום תהליך תמר - קרובי משפחה